TẦN NGẦN TRƯỚC NGỎ HOA ĐÀO ...

Thành phố nào vừa đi đã mỏi ... Thành phố nào vừa đi đã mỏi, chỉ có Đà Lạt th...

Một thoáng mùi hương nhớ... Cà phê Tỏi Đen Đâu đó trong tôi bỗng ùa ngậ...

Tản Mạn Đà Lạt - Cà Phê Tỏi Đen một ngày nắng... ...